I 2018 ble 80% av innsamlede dekk som er innrapportert av Norsk Dekkretur sendt til forbrenning enten i sementproduksjon eller annen industriell oppvarming. 15% går til gjenvinning mens ca. 5% går til ombruk (fendere, sprengningsmatter etc).

I Sverige er forholdet 60% energi, 40% gjenvinning.
PyrolyseNor vil bidra til å redusere mengden utrangerte dekk som går til energifomål med å erstatte dette med gjenvunnede råvarer som gjenvunnet Carbon Black (rCB) og Pyrolyseolje til gjenbruk i produksjon av plast- og gummiproduksjon.

PyrolyseNor planlegger å etablere et pyrolyseanlegg som skal ta imot utrangerte dekk, alt fra dekk fra anleggsbransjen (gruveindutrien) til dekk fra persombiler, motorsykler etc.

Myndighetene oppfordrer og generelt stiller samfunnet større krav til gjenvinning av produkter. Bedrifter stiller krav til seg selv om å øke andelen gjenvunnede råvarer i sin produksjon.
Gjenvinning består i hovedsak av oppmaling av gummi til granulater som brukes i fotballbaner. I Sverige ser man på gjenbruk av gummi for å blande i asfalt.
Pyrolyse innebærer oppvarming av organisk materiale til mellom 350 — 700° C i fravær av oksygen. Mangel på oksygen betyr liten forbrenning av karbon til CO2. Gummi og andre kjemikalier brytes ned til komponenter dekomponerte produkter som gass, olje og kullstoffer.

Pyrolyseprosessen

Dekk er laget av omtrent 60% gummi (både naturlig og syntetisk), stålarmering, Carbon Black og noen tilsetningsstoffer som sink og svovel for vulkanisering, og silika for dekkegenskaper. Det er planlagt å bruke en pyrolyseprosess for å dekomponere dekkene i fire hovedprodukter, som vist i følgende figur:
Stål
Pyrolyse av gummidekk
Gjenvunnet carbon black
Olje
Gass
Resirkulert metall, stålindustri
Fast brensel

Tilsetning / filler
• Gummiprodukter
• Asfalt
• Printerblekk
• Bitumen

Oppgradering
• Aktivert kull
• Høykvalitets Carbon black
Ulike energiformål

Råstoff, kjemisk industri

Oppgradering
• Høykvalitets drivstoff
• Råstoff, kjemisk industri
• Hydrogen
Prosessenergi
• Kontinuerlig versus semikontinuerlig vs batch
• Vertikal og horisontal;
• Omrøring; Fluidised bed og fixed bed
• Størrelse på shredding, partikkelstørrelse, oppvarmingshastighet og oppholdstid
• Produksjonskapasitet
• Mange billige og enkle implementeringer har tilsynelatende mislyktes ved å ikke kunne oppnå bærekraftig god kvalitet.
• Mange implementeringer har fokusert på gate-fee for dekkdeponering og bruk av produkter til energioppgaver.


Det grunnleggende prinsippet for pyrolyse har mange forskjellige implementeringer:
For å kunne lykkes i småskala produksjon fokuserer PyrolyseNor på å utvikle høy-verdi produkter som kan brukes som råstoff i annen industriell produksjon. Dette krever en stor andel forskning og utvikling.
Den letteste fraksjonen blir en gasstrøm som brukes til å gi oppvarming til pyrolyseprosessen. De tyngre hydrokarbonfraksjonene utvinnes i et oljeprodukt, som kan oppgraderes for salg som erstatning for petroleums-eller plasticiser som brukes i plast eller gummproduksjon. Stål utvinnes fra armeringen i dekkene og sendes til gjenvinning. Den faste tørre fraksjonen er rcovered Carbon Black (rCB). Denne fraksjonen inneholder også askeelementene hovedsakelig silika og sink. Svovelforbindelser er til stede i hvert produkt, men konsentrert i gassproduktet. Typiske produktforhold er gass 5-10%; Pyrolyseolje 45%; Carbon Black 35% og stål 5-10%