Nyheter
24 september 2019
PyrolyseNor utarbeidet og sendte 24. september 2019 inn søknad til Norges Forskningsråd med tittelen «Upgrading of recovered Carbon Black and pyrolysis oil for use in rubber production» Prosjektet har et økonomisk omfang på NOK 8 mill og løper over to år med oppstart i januar 2020 om det blir innvilget.

Det er etablert et konsortium etablert med både norske og internasjonale forskningsinstitutter, utstyrsleverandører og industripartnere. Flere av disse partnerne har erklært skriftlig støtte til prosjektet, noen har også tilbudt seg å delta med medfinansiering for gjennomføringen av prosjektet.

Ulike dekktyper kan være en kilde til variasjon for nedstrøms prosessering. Det finnes anekdotiske bevis for at noen dekktyper som forstyrrer gummipyrolyseprosessen. Mulighet for sortering av foretrukne dekktyper for prosessering, f.eks. ved optisk gjenkjenning er til stede og under utvikling.

Prosjektet tar for seg å løse følgende utfordringer:

Bestemme hvilke dekktyper som er å foretrekke i ulike prosesser.

Bestemme parametere for pyrolyseprosess, og hvordan disse kan kompensere for variasjon i dekktyper.

Identifisere kritiske egenskaper for rCB som påvirker polymer (gummi / plast) egenskaper (spredning, styrke, slitestyrke, mekanisk ytelse).

Identifisere oppskrifter for bruk av dekkpyrolyseoljefraksjoner som Plastcizer i gummiprodukter og demonstrere egenskaper

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan dekomponerte materialer hentet fra pyrolyserte utrangerte dekk kan brukes som gjenvunnede råmaterialer i nye materialprodukter.

Søknaden vil bli behandlet av Forskningsrådets representanter i november eller desember. Avhengig av utfallet vil PyrolysNor vurdere strategien videre både når det gjelder utvikling av retning og finansiering.