Pyrolyseolje kan ha mange bruksområder. Pyrolyse av dekk kan gi flere fraksjoner, alt fra lettolje som kan raffineres til diesel eller bensin eller tunge oljer som kan brukes som bitumen i asfalt.

Egenskaper ved pyrolyseolje
PyrolyseNor har initiert et prosjekt for å se på om en delfraksjon kan brukes som Plasitcizer i produksjon av ny gummi eller plast. Dette vil gi kunden et alternativ med gjenvunnede materialer som råstoff i stedet for jomfruelige som høstes enten fra fossile kilder eller naturen.
Den globale trenden nå er at produsenter ønsker å øke sin andel av gjenvunnede råmaterialer i sin produksjon av nye produkter. Utrangerte dekk inneholder en rekke kjemikalier som er uønsket i nye gummi- eller plastprodukter. Prosjektet tar for seg å undersøke kundenes krav til å kunne akseptere pyrolyseolje som plasiticizer og finne metoder for fjerning av kjemikalier som for eksempel svovel og PAH.

Dekkets gummikomponent kommer fra en blanding av naturlig og syntetisk gummi. For bildekk er naturgummiinnholdet omtrent 40%, mens det for lastebildekk er rundt 60%. Naturgummien produsert fra en fornybar, karbonnøytral kilde og denne fordelen tilføres pyrolyseoljen.
De langsiktige målene for dekkets pyrolyseanlegg er å realisere produkter med høyere verdi fra pyrolyseoljen. Målet er også å forlenge levetiden for karboner og fortrenge bruk av fossile petroleumsprodukter.
De tyngre fraksjoner fra pyrolyseoljen kunne finne anvendelse som et bitumenbindemiddel i asfaltproduksjonen.

De lettere fraksjonene av pyrolyseoljen kan brukes som et løsningsmiddel eller forløper til kjemiske stoffer. Dette vil sannsynligvis bli separert for transport for videre behandling andre steder.