Carbon Black (CB) er en naturlig ingrediens i gummiproduksjon. Inntil 30% av gummi består av CB. I nye dekk avgjør dette dekkets styrke, grep og slitasjeegenskaper samtidig som det også er fargestoffet i dekket. Derfor er det naturlig å undersøke gjenbruk av Carbon Black som tilsetningsstoff til gummiprodukter. Egenskapene til CB er oppsummert med tanke på det spesifikke overflatearealet, og en parameter som betegner strukturen (karakterisert av oljeopptaket). CB består av individuelle partikler bundet sammen til aggregater av forskjellig størrelse og form, som er preget av strukturparameteren
Gjenvunnet carbon black (rCB)
CB er dannet av agglomerater av aggregater av primære partikler. CB-produkter for bruk i gummiprodukter er klassifisert med en 4-tegnskode, der den første bokstaven N indikerer en normal herdehastighet. Det andre tallet indikerer gruppenummeret, som bestemmes av den gjennomsnittlige primære partikkelstørrelse målt ved elektronmikroskop. Det spesifikke overflatearealet som måles ved nitrogentesten øker for disse gruppene når partikkelstørrelsen reduseres.
Klassifisering av CB etter primær partikkelstørrelse og overflateareal
Eksempler på CB-applikasjoner er:
N110 (IN145; OAN 113): Overlegen slitestyrke. Bruksområder: dekkbane og transportbelter.

N2xx (IN 121; OAN 92-125): Høy slitestyrke, høy strekkfasthet og gode riveegenskaper. Bruksområder: Lastebildekk, offroaddekk.

N330 (IN 82; OAN 102): Et av de viktigste basiske CB-produktene med god økonomisk slitestyrke og høy spenst.

N550 (IN 43; OAN 121): raske, glatte ekstruderinger og glatt overflate, med middels slitestyrke. Bruksområder: dekkskropper og ekstruderte varer som krever god dimensjonsstabilitet.

N660 (IN 35; OAN 90) Tidligere kjent som GPF - General Purpose Furnace på grunn av dets almenne egenskaper i produksjon av for eksempel rør, belter, slanger etc.

N762 (IN 27; OAN 65): God mekanisk prosesseringseffektivitet og høy belastningsevne i gummiprodukter.
Dekk bruker forskjellige kvaliteter av CB i forskjellige deler av dekket, for eksempel karakterer med høyere slitestyrke i slitebanen, høyere rivemotstand i veggene, og lavere klasser for bulkkroppen.
I dekkpyrolysen utvinnes disse forskjellige CB-produktene, og produktet er en blanding av disse forskjellige kvalitetene.
Videreutvikling av gjenvunnet Carbon Black (rCB)
Videre utviklingsarbeid er nødvendig for å oppgradere Carbon Black-produktet for å gi de ønskede egenskapene som trengs for gummi-applikasjoner. Det finnes mange referanser hvor rCB fra dekkpyrolyse har vært vellykket i bruk i nye gummiprodukter. Mulige etterbehandlinger kan være er oppvarming og dampbehandling for å rengjøre overflatene og åpne porene. Innholdet av aske kan justeres, eller om nødvendig kan reduseres ved syre-alkaliekstraksjon.

Forskningsaktiviteter blir gjort på tekniske kvaliteter av rCB for å forbedre spredning og viskoelastisk ytelse i gummi. Resultater fra dette arbeidet kan også brukes for å forbedre ytelsen til rCB tilpasset kundenes behov.