Dekk består av 5 -10% stål. I personbildekk er det i hovedsak stålkorden som utgjør en armering i områder hvor dekkene må være sterke, i hovedsak dekkstammen.

Også transportbånd som er bygd opp av gummi brukes ofte stål som armering for å tåle store laster som båndene skal transportere.

Stålprodukter
Også transportbånd som er bygd opp av gummi brukes ofte stål som armering for å tåle store laster som båndene skal transportere.

I forbehandlingen til pyrolyseprosessen vil dekkene males opp til små størrelser på 10 – 30mm gjennom en makuleringsprosess.
Når pyrolyseprosessen er over vil stålet bli som et fiberprodukt som kan anvendes i for eksempel armering i betong.
Aktuelle bruksområder for ren fiberarmert betong:

• Tunnellvelv
• Søyle- og veggfundamenter, mindre støttemurer
• Peleunderstøttede plater på mark
• Fasadeelementer
• Vegger
• Grunnmurer (kjellervegger)
• Små kulverter
• Andre mindre betongprodukter